Werkwijze

werkwijze-psycholoog-psychotherapeutWe zijn uiteraard gehouden aan de beroepscode, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid.

Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Tijdens het eerste gesprek kunt u aangeven of u toestemming geeft voor uitwisseling van informatie met uw (huis)arts. Indien het wenselijk is informatie bij vorige/andere hulpverleners op te vragen zal daar apart schriftelijk toestemming voor worden gevraagd.

Tijdens vakanties of ziekte wordt er indien nodig door de collega’s in de praktijk waargenomen.

De wachttijd per psycholoog kan variëren; in overleg kan er doorverwezen worden naar een van de collega’s in de praktijk.

Indien u ontevreden bent over de service of de hulpverlening kunt u dat bij uw behandelaar aankaarten. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal geprobeerd worden om samen tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden bestaat er een mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. De brochure met informatie hierover is te verkrijgen bij de praktijk of bij het NIP.

MEER OVER KWALITEIT