Wachtlijst

Actuele wachttijden, bijgewerkt d.d. 25-05-2016

Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, wordt deze elke vrijdag besproken in het collegiaal overleg. U wordt binnen 5 werkdagen daarna gebeld om telefonisch te overleggen of Praktijk LEV u kan helpen. In dat geval volgt een aanmeldprocedure bij de praktijk.

Wij nodigen wij u dan zo snel mogelijk uit voor een eerste gesprek. Dit gesprek heet de intake en is bedoeld om kennis te maken en om uw problemen en klachten goed in kaart te brengen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, helaas zijn wachttijden niet altijd te voorkomen.

Wachttijd tot het intakegesprek
Intake: maximaal 4 weken
Behandeling: na intake maximaal 4 weken

De verzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben ons voor de behandeling van volwassen en ouderen beperkte budgetten toegekend. Hierdoor zijn we genoodzaakt bij aanmelding te bekijken of er voldoende budgettaire ruimte is voor een behandeling binnen onze praktijk. Indien noodzakelijk, kunt u met uw zorgverzekeraar overleggen wat de verdere mogelijkheden voor behandeling zijn binnen de regio.