Tarieven en vergoedingen

NB: Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering
Bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U moet behandeling hiervoor zelf betalen. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, dus voordat u begint aan het behandeltraject.

Vergoeding Kosse Jonker,  Nadia Garnefski, Anne van ’t Land (in opleiding tot GZ-psycholoog) en Anne van Giezen (in opleiding tot GZ-psycholoog)
In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten voor zorg vallen wel onder uw eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product binnen de Basis GGZ: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten en de daarmee samenhangende indicatie door de huisarts.

Kosse Jonker heeft met alle grote verzekeraars contracten voor zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. Maar CZ, Menzis en VGZ hebben slechts zeer beperkte budgetten beschikbaar gesteld. Dat betekent dat bij aanmelding wordt gevraagd bij welke verzekeraar u bent aangesloten. Vervolgens zullen wij controleren hoeveel ruimte er nog is binnen het budget. Het kan dus voorkomen dat wij u niet in behandeling kunnen nemen. Wij zullen u in dat geval adviseren om met bemiddeling door uw zorgverzekeraar elders behandeling te zoeken.

Nadia Garnefski heeft met een aantal grote verzekeraars contracten. Ook hier geldt dat bij aanmelding wordt gevraagd bij welke verzekeraar u bent aangesloten. In ons twee-wekelijkse aanmeldingsoverleg nemen wij dit gegeven mee. Het kan dus voorkomen dat Nadia Garnefski u niet in behandeling kan nemen. Wij zullen in dat geval behandeling bij een collega van de praktijk voorstellen.

Vergoeding Jacqueline Lansbergen
Jacqueline Lansbergen werkt voor een deel contractvrij. Dat wil zeggen dat er niet met alle zorgverzekeraars contracten zijn afgesloten: er is een contract met DSW en Zilveren Kruis voor behandelingen gestart in 2020.  Ook zonder contract worden behandelingen als BIG-geregistreerd psychotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering. Zie verder bij ‘vergoeding vanuit de basisverzekering’.

Waarom contractvrij?
Er is erg veel onderzoek gedaan naar wat goede en werkzame factoren zijn in een behandeling. Hiermee maak ik graag een behandeling op maat, passend bij de persoon, diens klachten en wat er nodig is. Veel zorgverzekeraars hebben echter zoveel regels opgesteld in de contracten, dat dit soms zelfs een goede behandeling in de weg kan staan. En hoewel ook ik begrijp dat we moeten letten op de kosten, denk ik dat deze ontwikkeling een stap te ver is gegaan. Totdat wij hier betere afspraken over kunnen maken, heb ik besloten dan ook contractvrij te werken. Indien u meer wilt lezen over dit onderwerp https://www.contractvrijepsycholoog.nl.

Vergoeding vanuit de basisverzekering – wanneer bijbetaling?
Er zijn twee soorten polissen in de basisverzekeringen; de restitutiepolis en de naturapolis. Bij de restitutiepolis heeft u vrije arts/behandelaarkeuze en wordt de factuur 100% vergoed; bij de naturapolis wordt minimaal 66% vergoed en blijft een deel van de factuur voor uw kosten.  Voor de eventuele eigen bijdrage wordt u maandelijks een nota toegestuurd. Deze kan niet bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Voor meer informatie over vergoeding bij welke basisverzekering geldt, zie https://www.contractvrijepsycholoog.nl en http://www.zorgvoorkwaliteit.nu.

De nota voor de gehele behandeling wordt u bij afsluiting (of indien deze langer duurt, jaarlijks) toegestuurd en kunt u dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U maakt dan binnen vier weken het bedrag aan de praktijk over. Dit blijkt meestal ruim voldoende tijd zodat u eerst het bedrag van uw verzekeraar kunt ontvangen. Alternatief is dat u de afspraak maakt dat uw behandelaar deze administratieve handeling van u overneemt. Het is wel zo dat u verantwoordelijk blijft voor het voldoen van de nota aan de praktijk

Zelf betalen
U kunt uw redenen hebben om geen diagnose in uw medisch dossier te willen. Een DSM-V diagnose kan u hinderen bij aanvraag van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverklaring als ZZP-er. In dat geval kunt u kiezen voor zelf betalen van een (korte) behandeling; tot 385 euro moet u immers altijd zelf betalen uit uw eigen risico, dit staat gelijk aan 4 gesprekken. Kosten per gesprek zijn 100 euro per sessie van 45 minuten.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico algemene zorgkosten voor behandelingen in 2019 en in 2020 bedraagt maximaal 385 euro. Mocht dit nog niet besteed zijn aan andere zorgkosten in 2019, of voor nieuwe behandelingen in 2020, dan zal dit bedrag in rekening worden gebracht door uw zorgverzekeraar. Mocht u daarnaast een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar dan dient u ook daarmee rekening te houden.

Screening

Wanneer u wordt verwezen door uw behandelend arts van de IVF-poli van het Diaconessenziekenhuis (Stichting Medische Voortplanting Voorburg) krijgt u een screenend gesprek met een van onze behandelaren. De kosten hiervoor zijn 200 euro. Deze kosten vallen niet onder verzekerde zorg, u ontvangt hiervoor een factuur.