Jacqueline Lansbergen

Psychotherapeut BIG-geregistreerd 39920793116, GZ-psycholoog in opleiding, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, ISTDP-therapeut

LET OP: Jacqueline Lansbergen heeft een langere wachttijd. 

Problematiek:

Jacqueline Lansbergen richt  zich op behandeling van langdurig bestaande patronen en herhalingen van situaties in het dagelijks leven die leiden tot angst of somberheid en het gevoel geen invloed meer uit te kunnen oefenen op het leven, binnen relaties of op het werk. Daarbij is veel aandacht voor de wisselwerking en invloed van medische klachten op het psychisch welzijn en de mate van draagkracht.

Vanuit die aandacht is Jacqueline gespecialiseerd in de behandeling van mensen die vastlopen in een fertiliteitstraject. Jacqueline werkt samen met de IVF-poli van het Diaconessenziekenhuis in Voorburg. Ook richt zij zich op rouwverwerking na ingrijpende situaties tijdens en kort na een zwangerschap. Jacqueline is actief lid van POINT, een Nederlands-Vlaamse intervisiegroep waarin de laatste ontwikkelingen op dit medisch-ethische vlak nauwlettend worden gevolgd.

Behandeling(en):

Inzichtgevende Psychotherapie, kortdurende intensieve psychodynamische psychotherapie (ISTDP en AFT), traumaverwerking middels EMDR, Cognitieve gedragstherapie

Behandelvormen:

Psychotherapie is een gesprekstherapie waarbij de psychotherapeut in samenspraak met de cliënt zo exact mogelijk zicht krijgt op de aard, omvang en achtergrond van de problemen die de cliënt heeft. Door dit samen goed te begrijpen komen we tot een gerichte aanpak van de problemen die bij de cliënt past.
Ik werk met name met inzichtgevende therapie volgens de psychodynamische modellen ontwikkeld door Davanloo – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy- en McCullough – Affect Fobie Therapie. Via deze methodes leert de patiënt inzicht te krijgen in alles wat hem of haar nu onbewust remt om psychologisch goed te kunnen functioneren: het leren kennen van en omgaan met angst en het stoppen van hardnekkige patronen die zijn ontstaan door vroege(re) leerervaringen. Deze nieuwe kennis over jezelf leer je op een passende manier in te zetten in het contact met jezelf en de ander, waardoor je niet langer direct reageert of juist jezelf teveel remt of buitenspel zet. Deze techniek vraagt veel inzet van de cliënt, het is niet eenvoudig maar wel bevrijdend om levenslange patronen op te geven. Aanvullend kunnen cognitief-gedragstherapeutische technieken en EMDR worden ingezet

Behandeling(en): ISTDP, Cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Wachttijden: Wachttijden kunnen oplopen tot 4 maanden.
Doelgroepen: Jong volwassenen, volwassenen, ouderen.
Contracten 2022: alle verzekeraars, basis en specialistische GGZ.

Beroepsverenigingen: