ISTDP

INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

 

Je hebt mogelijk al eerder hulp gezocht bij therapeut of psychiaters. Of misschien is dit de eerste keer dat je op zoek gaat. Je maakt die eerste cruciale stap: toegeven aan de impuls om hulp te zoeken. Dit wijst op een innerlijke motivatie en potentieel tot verandering. Daarbij kan ISTDP de methode zijn die bij jouw klachten aansluit.

De afkorting ISTDP staat voor Intensive Shortterm Dynamic Therapy en werd in de jaren 60 vorige eeuw ontwikkeld door Habib Davanloo, in Nederland ook wel bekend als Davanlootherapie, of als KDP therapie, Kortdurende Dynamische Psychotherapie.  In die tijd zocht men opnieuw naar kortdurende psychodynamische behandelmethoden gericht op structurele veranderingen, in antwoord op de langdurige en niet bewezen effectieve psychoanalyse. Davanloo wilde op effectieve  wijze de psychoanalytische methode  verbeteren en inkorten door bij de patiënt weerstanden te helpen overwinnen en bijbehorende  angst te leren reguleren, zodat aan de kernproblematiek, de onderdrukte gevoelens gewerkt kan worden.

Intensieve kortdurende dynamische psychotherapie is gebaseerd op het uitgangspunt dat wanneer we onze emoties niet opmerken en respecteren, we hiervoor een prijs zullen moeten betalen, vaak met lijden tot gevolg. In de ISTDP is het emotioneel beleven het uitgangspunt. Dit gaat echter verder dan eenvoudigweg praten over gevoelens. We zullen de lichamelijke sensaties en belevingen benoemen en leren onderscheiden die we allemaal hebben bij elke verschillende emoties. Door verder te kijken zullen we de manieren ontdekken waarop emotionele beleving zo vaak wordt verward met angst en wordt vermeden via ongezonde patronen in het aangaan van relaties met onszelf en anderen.

Zowel client als therapeut zullen actieve, samenwerkende deelnemers zijn in de behandeling. Wanneer je deze vorm van behandeling aangaat, zul je de aanpak ervaren als energiek, effectief, soms uitdagend, alles op een aanmoedigende, belonende manier. Door op deze manier te werken kunnen we snel het probleem in jouw leven identificeren, de onderliggende patronen die het lijden voortzetten begrijpen, en jouw innerlijke capaciteit voor verandering ontwikkelen tot een authentiek zelf.