Praktische informatie

2022: invoering Zorgprestatiemodel in de GGZ

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel.

In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorg- verzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen.

Het zorgprestatiemodel per 1-1-2022

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht, gerekend in tijdsblokken van 45 of 60 minuten. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Goed om te weten

Verplichte verwijsbrief van de huisarts met de indicatiestelling, bij het eerste gesprek meenemen

De zorgverzekeraars vereisen dat een behandelend psycholoog voor elke patiënt een correcte verwijsbrief in dossier bewaart en bij eventuele controle deze ook kan tonen. U dient dan ook een correcte verwijsbrief mee te nemen naar het eerste gesprek. Dit betekent dat u een gesprek met uw huisarts moet hebben over de klachten, waarbij u in overleg met de huisarts zoekt naar de voor u meest passende zorg. Wanneer de huisarts besluit om u naar een GGZ-instelling door te verwijzen, zal hij of zij in de verwijsbrief het volgende vermelden:

Minimale vereisten aan een verwijsbrief naar onze praktijk vanaf 2014 (eisen van NZa):

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
 • Aangeven dat verwezen wordt naar de basis of specialistische ggz.
  (vermoeden van) een DSM-benoemde stoornis;
 • ernst problematiek;
 • risico;
 • complexiteit;
 • beloop klachten.

Algemene voorwaarden

U vindt onze algemene voorwaarden hier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, ook kunt u een en ander nalezen op ZorgWijzer

Afmelding

Wanneer u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, of wanneer u minder dan 24 uur tevoren afzegt worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

MEER OVER WERKWIJZE