Praktische informatie

Veranderingen in de zorg

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd in de organisatie van de geestelijke gezondheidsstructuur. Onderstaande informatie kunt u ook nalezen op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg.

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Sinds 1 januari 2014 krijgt de huisarts extra geld om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u behandelt, blijft uw huisarts inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling en wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen, dan is er sprake van een zogenaamde DSM-diagnose. De huisarts kan hiervoor een screening doen. Op basis hiervan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ. Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of gespecialiseerde GGZ.

Verplichte verwijsbrief van de huisarts met de indicatiestelling, bij het eerste gesprek meenemen

De zorgverzekeraars vereisen dat een behandelend psycholoog voor elke patiënt een correcte verwijsbrief in dossier bewaart en bij eventuele controle deze ook kan tonen. U dient dan ook een correcte verwijsbrief mee te nemen naar het eerste gesprek. Dit betekent dat u een gesprek met uw huisarts moet hebben over de klachten, waarbij u in overleg met de huisarts zoekt naar de voor u meest passende zorg. Wanneer de huisarts besluit om u naar een GGZ-instelling door te verwijzen, zal hij of zij in de verwijsbrief het volgende vermelden:

Minimale vereisten aan een verwijsbrief naar onze praktijk vanaf 2014 (eisen van NZa):

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
 • Aangeven dat verwezen wordt naar de basis of specialistische ggz.
  (vermoeden van) een DSM-benoemde stoornis;
 • ernst problematiek;
 • risico;
 • complexiteit;
 • beloop klachten.

Bij verwijzing naar de Basis GGZ geeft de huisarts apart een indicatie voor ‘kort, middel, of intensieve behandeling’

 • Kort – maximaal 5 consulten
 • Middel – maximaal 8 consulten
 • Intensief – maximaal 12 consulten

Bij verwijzing naar de specialistische GGZ geeft de huisarts aan om welke vermoedelijke reden.

Algemene voorwaarden

U vindt onze algemene voorwaarden hier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, ook kunt u een en ander nalezen op ZorgWijzer

Afmelding

Wanneer u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, of wanneer u minder dan 24 uur tevoren afzegt worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 

MEER OVER WERKWIJZE