Aanmelden


LET OP: wij hebben op dit moment een wachtlijst

De wachtlijst verschilt per behandelaar. U kunt voor informatie over aanmelding en wachttijden van de behandelaren (zie informatie over de verschillende behandelaren bij TEAM) een email sturen naar:

Anne van ’t Land (Aanmelden@praktijklev.nl)

(laatste update 1 maart 2019)