Aanmelden

NB: De wachtlijst voor specialistische GGZ is gesloten.

U kunt zich aanmelden met een verwijzing van uw huisarts voor kortdurende Basis GGZ

De praktijk is niet geschikt voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. De praktijk biedt ook geen behandeling voor mensen met dementie, psychosen of ernstige alcohol- of drugsverslaving. U kunt in dat geval met uw huisarts overleggen voor een passende verwijzing.