Aanmelden

Voor patiënten verzekerd bij CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden) geldt het volgende: Overkoepelende organisatie CZ biedt dermate lage budgetplafonds dat deze in april 2022 al zijn bereikt. We kunnen om deze reden niet eerder dan vanaf januari 2023 een start maken met uitnodigen van patiënten verzekerd bij CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden). Uiteraard begrijpen wij dat dit heel vervelend is. CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden) adviseert hun verzekerden om contact met de zorgverzekeraar op te nemen voor bemiddeling. Omdat dit lage budget vele zorgverleners treft, kunnen wij geen uitspraak doen of er op korte termijn een alternatief zal worden gevonden.

De praktijk is niet geschikt voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. De praktijk biedt ook geen behandeling voor mensen met dementie, psychosen of ernstige alcohol- of drugsverslaving. U kunt in dat geval met uw huisarts overleggen voor een passende verwijzing.