Aanmelden

De praktijk heeft een aanmeldstop tot minimaal 1 september. Vanaf 1 september zullen wij opnieuw de situatie beoordelen. We adviseren u contact op te nemen met uw verwijzer en/of uw zorgverzekeraar voor hulp bij het zoeken naar een alternatief.

Voor patiënten verzekerd bij CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden) zal naar verwachting ook na 1 september de aanmeldstop blijven bestaan. Overkoepelende organisatie CZ biedt dermate lage budgetplafonds dat deze in april al zijn bereikt. Patiënten verzekerd bij CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden) wordt geadviseerd contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor bemiddeling.

De praktijk is niet geschikt voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. De praktijk biedt ook geen behandeling voor mensen met dementie, psychosen of ernstige alcohol- of drugsverslaving. U kunt in dat geval met uw huisarts overleggen voor een passende verwijzing.