Psychologiepraktijk LEV

Corona beleid: laatste update 18-3-2020

Nu het coronavirus zich over Nederland verspreidt, is vanuit de beroepsvereniging LVVP het advies om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Voor Praktijk LEV vertaalt zich dit als volgt, vooralsnog tot 6 april:

Wij zijn niet gesloten. Wij kunnen uiteraard momenteel geen face-to-face-afspraken bieden maar hebben hiervoor voldoende alternatieven.

Wij zijn open voor nieuwe aanmeldingen. Aanmeldingen kunt u bij de huisarts aanvragen, de verwijsbrief kan via zorgmail, zorgdomein of per post worden toegestuurd

In deze tijd van sociaal meer afstand moeten houden willen wij u graag tegemoet komen met een behandelaanbod waarbij we gebruik zullen maken van beeldbellen of telefonische consulten om onze sessie doorgang te kunnen laten vinden. Daarnaast beschikken wij over diverse vormen van e-health, dit zijn online behandelmodules waarmee u direct aan de slag kunt.Al onze behandelmodules zijn wetenschappelijk getoetst en worden door de zorgverzekeraars vergoed. Ook EMDR-behandelingen worden als interactieve internetbehandeling aangeboden.

samenvattend:

  • Praktijk LEV is open voor lopende behandelingen en nieuwe aanmeldingen
  • Aanmeldingen kunt u bij de huisarts aanvragen, de verwijsbrief kan via zorgmail, zorgdomein of per post worden toegestuurd
  • consulten vinden plaats via beeldbellen of telefonische consulten 
  • e-health: online behandelmodules waarmee u direct aan de slag kunt.
  • EMDR-behandelingen als interactieve internetbehandeling

Psychologiepraktijk LEV biedt zorg in de basis GGZ en specialistische GGZ in Voorburg. Wij richten ons op volwassenen met onder andere angst- en spanningsklachten, stemmingsproblemen en traumatische ervaringen. Daarnaast zijn er ook verschillende specialisaties vertegenwoordigd in onze praktijk, onder anderen gericht op persoonlijkheidsproblematiek en fertiliteitsproblematiek. We hebben daarnaast veel kennis van en ervaring met behandeling van mensen in het medisch circuit.

We maken binnen ons team gebruik van diverse behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), psychodynamische psychotherapie (AFT en ISTDP) en EMDR.

Psycholoog Psychotherapeut VoorburgDoor onze verschillende specialisaties, interessegebieden en manier van werken vullen wij elkaar goed aan en is ons behandelaanbod breed. Wij werken verder ook nauw samen met andere hulpverleners zoals medisch specialisten, vrijgevestigd psychiaters, vrijgevestigd diëtisten, en collega-praktijken.

Er kan in Praktijk LEV persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek worden verricht wanneer dit in het belang van de behandeling past.


Wachttijden

aanmeldingswachttijd
4 weken

beoordelingswachttijd
4 weken

wachttijd voor behandeling
6 weken

Wachttijden zijn conform Treeknormen. Indien u vragen heeft over de actuele wachttijden, kunt u een email sturen naar aanmelden@praktijklev.nl.

Wanneer u bent verwezen voor screening wordt rekening gehouden met uw volgende afspraak met uw behandelend arts.

Laatste update 30-12-2019.


MEER INFORMATIE