Psychologiepraktijk LEV

 

De praktijk heeft een aanmeldstop. Deze is verlengd tot 1 oktober. Na 1 oktober kunt u zich weer aanmelden. Mocht u dit te lang vinden duren, adviseren we u contact op te nemen met uw verwijzer en/of uw zorgverzekeraar voor hulp bij het zoeken naar een alternatief.

Bent u verzekerd bij VGZ, raadpleegt u dan deze website na 1 oktober. VGZ is dermate beperkend in budgettering en contractering dat wij mogelijk ook na 1 oktober de wachtlijst voor hun cliënten niet kunnen openen. VGZ is hiervan op de hoogte, en zegt hun cliënten toe te kunnen bemiddelen naar zorg. U kunt hiervoor contact met VGZ opnemen. 

Voor patiënten verzekerd bij CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden) blijft de wachtlijst helaas gesloten tot 1-1-2023 . Overkoepelende organisatie CZ biedt dermate lage budgetplafonds dat deze in april al zijn bereikt. Zorgverzekeraar CZ-Delta Lloyd-OHRA (inclusief verzekerden bij Just en Nationale Nederlanden) vraagt hun cliënten om  contact op te nemen voor bemiddeling. 

Psychologiepraktijk LEV biedt zorg in de basis GGZ en specialistische GGZ in Voorburg. Wij richten ons op volwassenen met onder andere angst- en spanningsklachten, stemmingsproblemen en traumatische ervaringen. Daarnaast zijn er ook verschillende specialisaties vertegenwoordigd in onze praktijk, onder anderen gericht op persoonlijkheidsproblematiek en fertiliteitsproblematiek. We hebben daarnaast veel kennis van en ervaring met behandeling van mensen in het medisch circuit.

We maken binnen ons team gebruik van diverse behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), psychodynamische psychotherapie (AFT en ISTDP) en EMDR.

Psycholoog Psychotherapeut VoorburgDoor onze verschillende specialisaties, interessegebieden en manier van werken vullen wij elkaar goed aan en is ons behandelaanbod breed. Wij werken verder ook nauw samen met andere hulpverleners zoals medisch specialisten, vrijgevestigd psychiaters, vrijgevestigd diëtisten, en collega-praktijken.

Er kan in Praktijk LEV persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek worden verricht wanneer dit in het belang van de behandeling past.

Let op:
De praktijk is niet geschikt voor mensen met die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. De praktijk biedt ook geen behandeling voor mensen met dementie, psychosen of verslavingsproblematiek. Overlegt u met deze klachten met uw huisarts voor een passende verwijzing.

De wachttijd is ongeveer 16-18 weken tot intake

Wij streven ernaar onze wachttijden conform Treeknormen te hanteren. Wegens een zeer groot aantal aanmeldingen in combinatie met de landelijke invoering van het Zorgprestatiemodel, is de wachttijd verder opgelopen. om deze reden geldt er per 28 april een aanmeldstop.  

De wachttijd geldt voor de samenwerking van collega’s. Wanneer u een voorkeur voor een behandelaar heeft, houd u dan rekening met een mogelijk afwijkende wachttijd per individuele behandelaar, zie verder onder ’team’. Indien u vragen heeft over de actuele wachttijden, kunt u een email sturen naar aanmelden@praktijklev.nl.

De aanmeldstop geldt niet voor diegenen die zij verwezen voor screening, er wordt rekening gehouden met uw volgende afspraak met uw behandelend arts.

Laatste update 28-4-2022.

CORONA-BELEID UPDATE 29-3-2022

  • Wij zijn blij dat we u in de praktijk kunnen ontvangen en dat mondkapjes in de wachtkamer niet meer nodig zijn. Het mag natuurlijk wel.
  • Wij zijn wel graag nog steeds voorzichtig met elkaar. Zo schudden wij liever op dit moment nog geen handen.
  • Wij willen u ook vriendelijk vragen om bij klachten  thuis te blijven
  • De afspraak kan dan altijd via beeldbellen of telefonisch doorgang vinden.

MEER INFORMATIE