Psychologiepraktijk LEV

NB: De wachtlijst voor specialistische GGZ is gesloten.

U kunt zich aanmelden met een verwijzing van uw huisarts voor kortdurende behandeling in de basis GGZ

Psychologiepraktijk LEV biedt zorg in de basis GGZ en specialistische GGZ in Voorburg. Wij richten ons op volwassenen met onder andere angst- en spanningsklachten, stemmingsproblemen en traumatische ervaringen. Binnen de praktijk zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd, onder andere gericht op persoonlijkheidsproblematiek en fertiliteitsproblematiek. We hebben daarnaast veel kennis van en ervaring met behandeling van mensen in het medisch circuit.

Na een intakefase van 1 tot 3 afspraken worden de gegevens uit de intake besproken in het collegiaal overleg. Na dit overleg bespreekt uw behandelaar met u of wij als praktijk u de beste behandeling kunnen bieden. Indien niet, wordt er geen behandeling gestart en verwijzen wij u terug naar uw huisarts, met een advies voor u en de huisarts voor een beter passende route. Indien we wel behandeling kunnen bieden, stelt uw behandelaar vast welke behandelmethode of methodieken aansluiten bij uw klachten. We maken daarbij onder andere gebruik van behandelvormen cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), psychodynamische psychotherapie (AFT en ISTDP), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en behandelinterventie Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

Psycholoog Psychotherapeut VoorburgDoor onze verschillende specialisaties, interessegebieden en manier van werken vullen wij elkaar goed aan en is ons behandelaanbod breed. Wij werken verder ook samen met andere hulpverleners zoals medisch specialisten, vrijgevestigd psychiaters, vrijgevestigd diëtisten, en collega-praktijken.

Er kan in Praktijk LEV persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek worden verricht wanneer dit in het belang van de behandeling past.

Let op:
De praktijk is niet geschikt voor mensen met die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. De praktijk biedt ook geen behandeling voor mensen met dementie, psychosen of verslavingsproblematiek. Overlegt u met deze klachten met uw huisarts voor een passende verwijzing.

Bent u al aangemeld op de wachtlijst?  Dan bedraagt de wachttijd ongeveer 20 weken tot intake

Wij streven ernaar onze wachttijden conform Treeknormen te hanteren, wat 14 weken zou zijn. Helaas is de realiteit dat de wachttijd tot intake langer is. De wachttijd geldt voor de samenwerking van collega’s. Wanneer u een voorkeur voor een behandelaar heeft, houdt u dan rekening met een mogelijk afwijkende wachttijd per individuele behandelaar, zie verder onder ’team’. 

De wachtlijst geldt niet voor diegenen die zijn verwezen voor screening, er wordt rekening gehouden met uw volgende afspraak met uw behandelend arts.

Laatste update 25-03-2024

MEER INFORMATIE